31 mars 2011

MTR - A global business


- But I'm sure boss, Stockholm is way up north!
- You zelo! Look, evidence! And next yeal we extend the underglound to Copenhagen!

30 mars 2011

Krippas magiska brillor

Tunnelbanan%20%C3%A4r%20farlig%20f%C3%B6r%20resen%C3%A4rer
Krippa säger att punktligheten blivit mycket bättre nu sedan Socialdemokraternas styre år 2006. Alltså, ja om man gör så som Krippa gjort senaste året, så blir ju punktligheten nära 100%! Man gör helt enkelt som så att man skiter i att skriva in stora förseningar och inställda tåg på SL:s webbsida. Man låter de digitala skyltarna på perrongerna bara rulla på som vanligt som om inget har hänt. Fixat! Undrande spärrvakter och resenärer skiter väl dom som åker flotta BMW till jobbet i! Tågen finns faktiskt där också, bara det att man måste kolla in i en alternativ verklighet. Think Outside The Box... Weirdo!!!